Política de Privacidade

Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de protección de datos e a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos Persoal e garantía dos dereitos dixitais establecen un novo enfoque para o control e o tratamento dos datos de carácter persoal. Revisamos e adaptamos a nosa política de privacidade aos novos requisitos e queremos ofrecer maior información e transparencia en relación co tratamento dos datos persoais.

Seguindo os principios de legalidade, lealdade e transparencia, poñemos á súa disposición esta Política de privacidade.

1. Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

RESPONSABLE :  José Luis Fernández Pedreira.

NIF :  35965310A.

DOMICILIO SOCIAL :  Avda. de Monforte Nº 22, 27500 Chantada (Casco Urbano) Lugo.

CONTACTO :

Correo-e: adegacastrofiz@gmail.com.

Teléfono: +34 664 790 668.

2. Con que finalidade procesamos os teus datos persoais?

José Luis Fernández Pedreira segundo a categoría de interesado de que se trate, trata a información que nos proporciona cos seguintes fins:

CLIENTES POTENCIAIS / CONTACTO :
Xestionar a posible relación comercial / profesional solicitada polo interesado, xestionar o envío da información solicitada e / ou resolver as consultas formuladas, facilitar as ofertas dos nosos servizos e / ou produtos de interese.
 
CLIENTES :
Xestionar a relación comercial e / ou profesional, facilitar as ofertas dos nosos servizos e / ou produtos do seu interese.
 
PROVEDORES :
Xestionar a relación comercial e / ou profesional.
 
COMUNICACIÓNS COMERCIAIS :
Dar información de interese sobre as nosas actividades, os nosos servizos e noticias relevantes por calquera medio.
 

3. Cal é a lexitimidade para o tratamento dos seus datos?

CLIENTES POTENCIAIS / CONTACTO :
Art. 6.1.a RGPD: consentimento do interesado.
Art. 6.1.f RGPD: interese lexítimo da empresa para atender as súas solicitudes (enviar a información solicitada, responder ás consultas formuladas…).
 
CLIENTES :
Art. 6.1.b RGPD: Execución dun contrato no que o interesado é parte.
 
PROVEDORES :
Art. 6.1.b RGPD: Execución dun contrato no que o interesado é parte.
 
COMUNICACIÓNS COMERCIAIS :
1. Medios electrónicos: normativa sobre servizos da sociedade da información (21 LSSI):
 
 • Relación contractual previa: pode proceder ao envío de comunicacións comerciais relacionadas co produto contratado inicialmente.
 • Clientes potenciais: pódese facer efectivo cando se solicite expresamente ou se acepte expresamente.
2. Medios non electrónicos:
 
 • Relación contractual previa: Art. 6.1.f RGPD: interese lexítimo.
 • Clientes potenciais: Art. 6.1.a RGPD: Consentimento do interesado.
En calquera caso, pode opoñerse ao envío en calquera comunicación.
 

4. Canto conservaremos os seus datos persoais?

CLIENTES POTENCIAIS / CONTACTO :
Os seus datos gardaranse durante o tempo mínimo necesario para a correcta prestación do servizo ofrecido, así como para atender as responsabilidades que puidesen derivarse dela e de calquera outro requisito legal. Como regra xeral, se se trata dunha consulta, os seus datos conservaranse ata a resolución da súa solicitude de información.
 
CLIENTES / PROVEDORES :
Os seus datos gardaranse durante o tempo mínimo necesario para a correcta prestación do servizo ofrecido, así como para atender as responsabilidades que puidesen derivarse dela e de calquera outro requisito legal. Neste sentido, terase en conta a normativa contractual e tributaria aplicable.
 
COMUNICACIÓNS COMERCIAIS :
Ata que expreses o teu desexo de non estar subscrito.
 
Os datos que solicitamos son adecuados, pertinentes e estritamente necesarios e en ningún caso está obrigado a facilitalos, pero a súa falta de comunicación pode afectar ao propósito do servizo ou a imposibilidade de prestalo.
 

5. A que destinatarios se lles comunicarán os seus datos?

José Luis Fernández Pedreira, para a correcta prestación dos servizos, poderá comunicar os seus datos a:
 • Empresas de transporte.
 
Adicionalmente, informámoslle de que determinados datos, en virtude da normativa vixente ou da relación contractual mantida por José Luis Fernández Pedreira, poderán ser comunicado a:
 
 • Bancos e entidades financeiras para a recollida de servizos contratados e/ou produtos adquiridos.
 • Administracións públicas con competencia nos sectores de actividade de José Luis Fernández Pedreira, cando así o estableza a normativa vixente.
 

6. Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Os dereitos de protección de datos dos interesados son:
 
 • Dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado.
 • Dereito de rectificación ou supresión.
 • Dereito de oposición.
 • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Dereito á portabilidade dos datos.
 
Os titulares dos datos persoais obtidos poderán exercer os seus dereitos de protección dos datos persoais mediante o envío dunha comunicación escrita ao domicilio social de José Luis Fernández Pedreira ou ao enderezo de correo electrónico facilitado para o efecto, adegacastrofiz@gmail.com, incluíndo en ambos os casos un fotocopia do seu DNI ou outro documento de identificación equivalente.
 
Modelos, formularios e máis información dispoñible sobre os seus dereitos na páxina web da autoridade nacional de control, Axencia Española de Protección de Datos, en diante, AEPD, www.aepd.es.
 

7. Podo retirar o consentimento?

Ten a posibilidade e o dereito a retirar o consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que afecte á legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.
 

8. Onde podo reclamar se considero que os meus datos non se están tratando correctamente?

Se algún interesado considera que os seus datos non son tratados correctamente por José Luis Fernández Pedreira, poderá dirixir as súas reclamacións ao correo electrónico adegacastrofiz@gmail.com ou á autoridade de protección de datos correspondente, sendo a AEPD a indicada no territorio nacional, www.aepd.es.
 

9. Seguridade e actualización dos seus datos persoais

Co fin de salvagardar a seguridade dos seus datos persoais, informámoslle de que José Luis Fernández Pedreira adoptou todas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais facilitados. Todo isto para evitar a súa alteración, perda, e/ou tratamento ou acceso non autorizado, tal e como esixe a normativa, aínda que non exista unha seguridade absoluta.
 
É importante que, para que poidamos manter os seus datos persoais actualizados, nos informe cada vez que haxa algún cambio neles.
 

10. Confidencialidade

José Luis Fernández Pedreira infórmalle de que os seus datos serán tratados coa máxima atención e confidencialidade por todo o persoal que interveña nalgunha das fases do tratamento.
 
 

 

Cookies

1. Que son as cookies?

A Web de José Luis Fernández Pedreira www.castrofiz.es utiliza Cookies. As cookies son ficheiros enviados a un navegador a través dun servidor web para rexistrar as actividades do Usuario nun sitio web específico. A primeira finalidade das cookies é proporcionar ao usuario un acceso máis rápido aos servizos seleccionados. Ademais, as Cookies personalizan os servizos que ofrece a Web, facilitando e ofrecendo a cada usuario información que sexa do seu interese ou que poida ser do seu interese, en función do uso que faga dos Servizos.

A Web utiliza Cookies para personalizar e facilitar ao máximo a navegación do usuario. As cookies só se asocian a un usuario anónimo e ao seu ordenador e non proporcionan referencias que permitan deducir os datos persoais do usuario. O usuario poderá configurar o seu navegador para notificar e rexeitar a instalación das Cookies enviadas pola Web, sen que isto afecte á súa capacidade de acceso aos contidos da devandita web. Non obstante, sinalamos que, en todo caso, a calidade de funcionamento do sitio web pode diminuír.

Os usuarios rexistrados, que se rexistren ou inicien sesión, poderán beneficiarse de servizos máis personalizados e orientados ao seu perfil, grazas á combinación dos datos almacenados nas cookies cos datos persoais utilizados no momento do rexistro. Os devanditos usuarios autorizan expresamente o uso desta información para a finalidade indicada, sen prexuízo do seu dereito a rexeitar ou desactivar o uso das cookies.

Así mesmo, a Web poderá coñecer todos os servizos solicitados polos usuarios, de xeito que estes poderán facilitar ou ofrecer unha información adecuada aos gustos e preferencias de cada usuario.

2. Que tipos de cookies existen?

As Cookies, en función da súa Permanencia, poden dividirse en:

Cookies de sesión

Expiran cando o usuario pecha o navegador.

Cookies persistentes

Expira en función de cando se cumpra o obxectivo para o que serven (por exemplo, para que o usuario se manteña identificado nos Servizos) ou ben cando se borran manualmente.

En función do seu Propietario, poden dividirse en:

Cookies propias

Son aquelas que se envían ao equipo terminal do usuario desde un equipo ou dominio xestionado polo propio editor e desde o que se presta o servizo solicitado polo usuario.

Cookies de terceiros

Son aquelas que se envían ao equipo terminal do usuario desde un equipo ou dominio que non é xestionado polo editor, senón por outra entidade que trata os datos obtidos través das cookies.

Adicionalmente, en función do seu Obxectivo, as Cookies poden clasificarse da seguinte forma:

Cookies de rendemento

Este tipo de Cookie lembra as súas preferencias para as ferramentas que se atopan nos servizos, polo que non ten que volver configurar o servizo cada vez que vostede visita. A xeito de exemplo, nesta tipoloxía inclúense:

 • Axustes de volume de reprodutores de vídeo ou son.
 • As velocidades de transmisión de vídeo que sexan compatibles co seu navegador.
Cookies de Xeo-localización

Estas Cookies son utilizadas para pescudar en que país atópase cando se solicita un servizo. Esta Cookie é totalmente anónima, e só se utiliza para axudar a orientar o contido á súa localización.

Cookies de rexistro

As Cookies de rexistro xéranse unha vez que o usuario se ha rexistrado ou posteriormente abriu a súa sesión, e utilízanse para identificalo nos servizos cos seguintes obxectivos:

 • Manter ao usuario identificado de forma que, se pecha un servizo, o navegador ou o computador e noutro momento ou outro día volve entrar no devandito servizo, seguirá identificado, facilitando así a súa navegación sen ter que volver identificarse. Esta funcionalidade pódese suprimir se o usuario pulsa a funcionalidade “pechar sesión”, de forma que esta Cookie se elimina e a próxima vez que entre no servizo o usuario terá que iniciar sesión para estar identificado.
 • Comprobar se o usuario está autorizado para acceder a certos servizos, por exemplo, para participar nun concurso.
Cookies analíticas

Cada vez que un usuario visita un servizo, unha ferramenta dun provedor externo xera unha Cookie analítica no computador do usuario. Esta Cookie que só se xera na visita, servirá en próximas visitas aos Servizos da Web para identificar de forma anónima ao visitante. Os obxectivos principais que se perseguen son:

 • Permitir a identificación anónima dos usuarios navegantes a través da “ Cookie” (identifica navegadores e dispositivos, non persoas) e por tanto a contabilización aproximada do número de visitantes e a súa tendencia no tempo.
 • Identificar de forma anónima os contidos máis visitados e por tanto máis atractivos para os usuarios.
 • Saber se o usuario que está a acceder é novo ou repite visita.

Importante:  Salvo que o usuario decida rexistrarse nun servizo da Web, a “Cookie” nunca irá asociada a ningún dato de carácter persoal que poida identificalo. Dichas Cookies só serán utilizadas con propósitos estatísticos que axuden á optimización da experiencia dos Usuarios no sitio.

Cookies de publicidade comportamental

Este tipo de “Cookies” permite ampliar a información dos anuncios mostrados a cada usuario anónimo nos Servizos da Web. Entre outros, almacénase a duración ou frecuencia de visualización de posicións publicitarias, a interacción coas mesmas, ou os patróns de navegación e/ou comportamentos do usuario xa que axudan a conformar un perfil de interese publicitario. Deste xeito, permiten ofrecer publicidade afín aos intereses do usuario.

Cookies publicitarias de terceiros

Ademais da publicidade xestionada pola Web nos seus Servizos, a Web ofrece aos seus anunciantes a opción de servir anuncios a través de terceiros (“AdServers”). Deste xeito, estes terceiros poden almacenar Cookies enviadas desde os Servizos da Web procedentes dos navegadores dos Usuarios, así como acceder aos datos que se gardan nelas.

3. Que tipo de cookies empregamos?

PROPIAS
NOME

Elementor

elementor
elementor

TIPO

Esencial
Esencial

DOMINIO

castrofiz.es
castrofiz.es

CADUCIDADE

Sesión
Sesión

FUNCIÓN

As cookies de Elementor utilízanse para almacenar o número de páxinas vistas e as sesións activas do usuario. Os datos recollidos non se utilizan con fins de análises, senón unicamente para garantir que, por exemplo, os elementos ocultos non se volvan a mostrar durante varias sesións activas.

NOME

Real Cookie Banner

real_cookie_banner
PHPSESSID

TIPO

Esencial
Esencial

DOMINIO

castrofiz.es
castrofiz.es

CADUCIDADE

365 días
Sesión

FUNCIÓN

Real Cookie Banner solicita ao usuario o seu consentimento para as cookies utilizadas neste sitio web. As cookies almacenan o UUID (pseudónimo de identificación do usuario) e a selección dos grupos de cookies e as cookies acordadas.

NOME
WooCommerce
wc_cart_hash_ woocommerce_cart_hash wp_woocommerce_session_ woocommerce_items_in_cart woocommerce_recently_viewed store_notice
TIPO

Esencial

DOMINIO

castrofiz.es

CADUCIDADE

Sesión

FUNCIÓN

WPML é un sistema multilingüe para sitios web de WordPress. As cookies almacenan o idioma do usuario e poden redirixilo á versión do sitio web que coincida co idioma do navegador do usuario.

NOME

Stripe

_stripe_mid
_stripe_sid

TIPO

Esencial
Esencial

DOMINIO

castrofiz.es
castrofiz.es

CADUCIDADE

1 ano
30 min

FUNCIÓN
Stripe é un servizo de pago en liña co que se poden realizar pagos nesta tenda en liña, por exemplo, con tarxeta de crédito. Os datos de pago son recollidos directamente por Stripe ou transmitidos a ela, pero nunca son almacenados polo propio operador da tenda en liña. Os datos do cliente compártense con Stripe co fin de procesar os pedidos. As cookies utilízanse para a prevención e detección da fraude
NOME

Google Fonts

Google Fonts
TIPO

Esencial

DOMINIO

Google Ireland Limited

CADUCIDADE

Sesión

FUNCIÓN
Google Fonts é un servizo que descarga fontes que non están instaladas no dispositivo cliente do usuario e incrústaas no sitio web. Non se instalan cookies no sentido técnico no cliente do usuario, pero transmitiranse datos técnicos e persoais como a dirección IP desde o cliente ao servidor do provedor de servizos para facer posible o uso do servizo.
NOME

WPML

wp-wpml_current_language
wp-wpml_current_admin_language_

_icl_visitor_lang_js
wpml_browser_redirect_test

TIPO

Esencial
Esencial

Esencial
Esencial

DOMINIO

castrofiz.es
castrofiz.es

castrofiz.es
castrofiz.es

CADUCIDADE

1 día
1 día

Sesión
Sesión

FUNCIÓN

WPML é un sistema multilingüe para sitios web de WordPress. As cookies almacenan o idioma do usuario e poden redirixilo á versión do sitio web que coincida co idioma do navegador do usuario.

NOME

Mailchimp

mailchimp_landing_site

TIPO

Marketing

DOMINIO

castrofiz.es

CADUCIDADE

1 mes

FUNCIÓN

Mailchimp é unha plataforma de márketing que nos permite diferenciar audiencias e enviar mensaxes de márketing por correo electrónico. As cookies utilízanse para almacenar en que páxina o usuario se incorporou ao traxecto do usuario e o consentimento explícito do usuario para recoller esta dirección de correo electrónico para o márketing por correo electrónico.

DE TERCEIROS
NOME

Google Maps

Google Maps

TIPO
Funcional
DOMINIO

Google Ireland Limited

CADUCIDADE

Sesión

FUNCIÓN
Google Maps amosa mapas no sitio web como iframe ou a través de JavaScript directamente incrustado como parte do sitio web. Non se instalan cookies no sentido técnico no cliente do usuario, pero transmitiranse datos técnicos e persoais como a dirección IP desde o cliente ao servidor do provedor de servizos para facer posible o uso do servizo.
NOME

Emojis

Emojis

TIPO
Funcional
DOMINIO
WordPress.org
CADUCIDADE

Sesión

FUNCIÓN

WordPress Emoji é un conxunto de emoji que se carga desde wordpress. org. Non se instalan cookies no sentido técnico no cliente do usuario, pero transmitiranse datos técnicos e persoais como a dirección IP desde o cliente ao servidor do provedor de servizos para facer posible o uso do servizo.

NOME

Mailchimp

mc_user_optin

TIPO

Marketing

DOMINIO

chimpstatic.com

CADUCIDADE

1 ano

FUNCIÓN

Mailchimp é unha plataforma de márketing que nos permite diferenciar audiencias e enviar mensaxes de márketing por correo electrónico. As cookies utilízanse para almacenar en que páxina o usuario se incorporou ao traxecto do usuario e o consentimento explícito do usuario para recoller esta dirección de correo electrónico para o márketing por correo electrónico.

4. Como deshabilitar as Cookies?

Normalmente é posible deixar de aceptar Cookies do navegador ou deixar de aceptar Cookies dun Servizo en particular. Todos os navegadores modernos permítenche cambiar a configuración das cookies.
 
Estes axustes adoitan atoparse nas “opcións” ou preferencias “do menú do teu navegador. Así mesmo, podes configurar o teu navegador ou o teu xestor de correo electrónico, así como instalar complementos gratuítos para evitar que se descarguen Web Bugs ao abrir un correo electrónico.
 
A Web ofrece orientación ao Usuario sobre os pasos para acceder ao menú de configuración de cookies e, no seu caso, á navegación privada en cada un dos principais navegadores:

 

INTERNET EXPLORER

Ferramentas > Opcións de Internet > Privacidade > Configuración.

Para obter máis información, pode consultar o soporte de Microsoft ou a Axuda para o navegador.

Microsoft Edge

Configuración e máis > Configuración > Borrar datos de navegación.

FIREFOX

Ferramentas > Opcións > Privacidade> Historial > Configuración.

CHROME

Configuración > Configuración avanzada > Privacidade e seguridade > Borrar datos de navegación.

SAFARI

Preferencias > Seguridade.

Para obter máis información, podes consultar o soporte de Apple ou a Axuda para o navegador.

5. Pode haber cambios na Política de Cookies?

O Sitio Web poderá modificar esta Política de Cookies en función das esixencias lexislativas e regulamentarias, ou para adaptala ás instrucións da Axencia Española de Protección de Datos, polo que recoméndase aos usuarios que a visiten periodicamente.
 
Cando se produzan cambios significativos nesta Política de Cookies, os usuarios serán notificados xa sexa a través da web ou por correo electrónico aos usuarios rexistrados.
 

 

CONFIGURACIÓN DAS COOKIES